top of page

Publikasjoner om trelasttørking og energibruk

Treteknisk har lagd flere publikasjoner om tørking og energibruk på sagbruk, her følger noen eksempler. Serien Fokus på tre og Treteknisk-rapporter finnes på Treteknisk sin hjemmeside, de eldre publikasjonene finnes kun i papirutgave. Papirutgaver kan sendes på forespørsel.

Fokus på tre (link)

Treteknisk-rapporter (link)

Teknisk småskrift (link)

 • Nr 1: Ole Karlsen (1953), Noen synspunkter om friluftstørking av trelast

 • Nr 3: Halvor Skjelmerud (1953), Hurtigtørking av rå sagflis

 • Nr 7: Michael Foslie (1953), Måling av fuktighet i trevirke

 • Nr 9: Lars Kalseth (1955), Brikettering av tørr sagflis og kutterspon og tørking av rå sagflis og kutterspon

 • Nr 12: Ole Karlsen (1956), Er kunstig tørking lønnsomt sammenliknet med lufttørking?

 • Nr 13: Michael Foslie (1956), Noen tall for fastmasse- og fuktighetsinnhold I forskjellig sagbruksavfall

 • Nr 18: Harald Millstein (1961), Fuktighet i trelast

 • Nr 25: NTI (1974), Sagbruksavfall som industribrensel

 • Nr 34: Jarle Svanæs (2002), Bioenergi fra treindustrien m/cd.

 • Nr 35: Sverre Tronstad (2002), Tre og fuktighet – fra produsent til forbruker

Meddelelser (link)

 • Nr 5: En transportteknisk undersøkelse på stabeltomtene ved trelastbrukene

 • Nr 11: Undersøkelser over metoder for tørking av rå sagflis

 • Nr 13: Metode for beregning av pneumatiske tørkeanlegg basert på eksperimentelle undersøkelser med sagflis

 • Nr 14: Brikettering av bark og sagflis

Utredninger (link)

 • Nr 5: De nye tørkeskjemaer som anvendes i USA

 • Nr 13: Sagbruksavfallets praktiske og salgsmessige verdi som industribrensel

 • Nr 48: Tørkeskjemaer for norske og utenlandske treslag

Interne rapporter

 • O. Karlsen (1956): Tørkeforløpet ved friluftstørking (Unum.)

 • B. Mørk (1957): Fuktigheten i høvlingsplank - undersøkelser av friluftstørking i september 1953 og 1955 (Unum.)

 • Harald Millstein (1961): Amerikanske undersøkelser over tørking av trelast i friluft ved hjelp av tvungen luftsirkulasjon (Unum.)

 • 1967:En teknisk-økonomisk analyse av produktivitetsforholdene ved forskjellige metoder for tørking av trelast ved norske sagbruk. Del II. Friluftstørking

 • Sverre Tronstad (1968): Kondensasjonstørking, en kort orientering om prinsipp og økonomi (112)

 • Egil Ormstad (1970): Elektriske fuktighetsmålere for trevirke (126)

 • Geir Eggen, Sverre Tronstad (1972): Undersøkelse av Wallman Stargren kammertørke (140)

 • Sverre Tronstad, Geir Eggen (1973): Kammertørke i tre (146)

 • Geir Eggen, Sverre Tronstad (1973): Undersøkelse av EWE Gemo lengdesirkulasjonstørke (149)

 • Ukjent (1975): Treindustriens tekniske forening. Foredragsmøte Spydeberg 23. april 1974. Varmeanlegg for trelastindustrien. Orientering om aktuelle matningssystemer, fyringsanlegg. Innlegg fra leverandører. (165)

 • Sverre Tronstad, Geir Eggen (1975): Undersøkelse av AB Torkekonomi Kanaltørke (168)

 • Geir Eggen, Sverre Tronstad (1975): Forsøk med tørking av trelast etter kondensasjonsprinsippet (171)

 • Geir Eggen, Sverre Tronstad (1977): Undersøkelse av UTEC Kammertørke (182)

 • Trygve Raen og Sverre Tronstad (1978): Kontroll og styring av trelasttørker. Praktiske forsøk med helautomatisk styring etter trefuktighet (189)

 • Trygve Raen og Sverre Tronstad (1978): Undersøkelse av Hildebrand kammertørke (194)

 • Tom Ekeli, Sverre Tronstad (1978): Elektriske fuktighetsmålere. Sammenlignende undersøkelse av 10 fuktighetsmålere. (197)

 • Ukjent (1980): Bygninger for tretørker. konstruksjonsprinsipper (211)

 

Arbeidsrapporter

 • Magnar Eikerol (1982): Nytt styringssystem for trelasttørker. Praktiske forsøk med UTEC nye prosessor P 5000

 • Magnar Eikerol (1984): Forsøk med tørkeskjemaer i kammertørke med halvautomatisk styring

 • Arild Haugene (1985): Sammenlikning av helautomatiske styringer for kammertørker

 • Arild Haugene (1985): Spennings- og fuktighetsutviklingen i trelast ved lagring

 • Arild Haugene (1985): Undersøkelse av "Dryfinn". Kondensasjons - tørkeanlegg

 • Per Selås (1986): Styresystemer for trelasttørker. Alfsen & Gunderson Modicon 884. Beskrivelse og utprøving.

 • Terje Apneseth, Martin Hay (1992): Test av bærbare elektriske fuktighetsmålere

bottom of page