top of page

Eksempler på prosjekter

Energi og Tørkeklubben har vært prosjektleder og deltatt i mange forskning- og utviklingsprosjekter siden begynnelsen av 80-tallet. Her beskriver vi noen av de siste prosjektene.

Felles øvelse på måling av trefuktighet

Prosjektår: 2019

  • Prosjektet ble finansiert av deltakerne uten offentlige midler; opprinnelsen til prosjektet var tilbakemeldinger under årsmøtet i 2019.

  • Totalt gjennomførte deltakerne 486 innstikksmålinger og 66 tørke/veie-prøver på 7 sagbruk.

  • Innstikksmålingene viste i gjennomsnitt god overensstemmelse med tørke/veie prøvene, men enkelte innstikksmålinger avviker mye ift. tørke/veie-prøvene.

  • De fleste sagbruk tørker for langt i forhold til ønsket målfuktighet, men dette var ikke hovedfokus i øvelsen.

Prosjektår: 2017–2020

Røntgenmåling for smartere prosesskontroll på sagbruk fikk bevilgning fra Regionale forskningsfond Innlandet i 2017 og vil pågå frem til 2020. Målsetningen med prosjektet er å utvikle nye metoder for automatisk måling og smart bruk av dataene til effektiv styring av tørke- og forbrenningsprosessen ved sagbrukene. Bergene Holm avd. Brandval er prosjekteier og Energi og Tørkeklubben er prosjektdeltager med ansvar for én arbeidspakke. 

Prosjektår: 2013–2020

Treteknisk har drevet syv prosjekter på energiledelse siden 2013. De fleste av disse prosjektene har fått støtte fra Enovas program for energiledelse som ble avsluttet i 2018. I prosjektene har de aller fleste sagbrukene redusert den spesifikke energibruken (kWh/m³) med 10 % innen 2–3 år.

Prosjektår: 2018–2019

Treteknisk og Moelven Langmoen har gjennomført et forprosjekt på forbedring rundt tørkingen av impregnerte limtrelameller. Forprosjektet ble avsluttet i begynnelsen av 2019.

Prosjektår: 2013–2015

Ecoinflow var et europeisk prosjekt der Treteknisk var koordinator med 12 prosjektpartner og over 50 sagbruk fra 9 land. ​Prosjektet implementerte skreddersydde energiledelsessystemer (EnMS) og reduserte energibruken i den europeiske sagbruksindustrien. For å støtte industrien ble SagEnMS håndboken laget, en veileder i hvordan et praktisk EnMS kan implementeres. I tillegg ble det utviklet et benchmarking-verktøy der sagbruk kan sammenligne sitt energibruk med andre europeiske sagbruk.

Please reload

bottom of page