top of page

Nettverk med lang tradisjon

Energi og Tørkeklubben er et industrinettverk som har eksistert siden 80-tallet. Nettverket består i dag av ca. 30 bedrifter som representerer alle de store sagbrukene i Norge. Til sammen dekker bedriftene 75 % av landets trelastproduksjon.
 

Internasjonalt anerkjent

Resultater fra Energi og Tørkeklubbens arbeid er ved flere anledninger lagt frem i internasjonale sammenhang som COST og the European Drying Group. Energi og Tørkeklubben har f.eks. vært bidragsyter i det 3-årige Europeiske energisparingsprosjektet Ecoinflow (Energy Control by Information Flow), som ble ferdigstilt i 2015.

Arbeidsmåten til industrinettverket har vakt internasjonal anerkjennelse og har blitt tatt frem som et eksempel til etterfølgelse i flere europeiske land.

Kort tørkehistorie

Hentet fra Jubileumsboka til Treteknisk 1999.

-500      Også fuktighet i trelast
1700      Lukkede anlegg med røykgass.

1900      Forskjellige varmeoverføringssystemer.

1930      De første kammertørkene kunne kjøpes.

1935      Kanaltørker ble introdusert.

1949      Treteknisk ble opprettet.
1965      Tørkeundersøkelse hos sagbrukene.

1980      Tørkeklubben ble dannet med 50 medlemmer.

1993      Tørkeklubben ble omdannet til Teknologiring.

2015      Omdannet til Energi og Tørkeklubben.

Medlemsfordeler

De viktigste fordelene med medlemskapet er kunnskapsspredning og fellesskap. Dette oppnås ved å arrangere workshops innen nettverkets områder. Medlemmene får også nyhetsbrev med oppfølginger mellom de fysiske møtene.

Arbeidsmåte til nettverket

Nettverket arbeider med prosjekter innen energieffektivi-sering, trelasttørking, forbrenningsteknikk og andre områder innenfor energibruk og energidistribusjon på medlems-bedriftene. Arbeidet i nettverket er en kombinasjon av egenanalyser ved bedriftene, forsknings- og utrednings-prosjekter, og vitenformidling gjennom møter, nyhetsbrev, og rapporter/artikler.

Årsmøte 2017, Moelven Trysil (Foto: Karl Jørgen Gurandsrud,)

bottom of page