Nettverk med lang tradisjon

Energi og Tørkeklubben er et industrinettverk som har eksistert siden 80-tallet. Nettverket består i dag av ca. 30 bedrifter som representerer alle de store sagbrukene i Norge. Til sammen dekker bedriftene 75 % av landets trelastproduksjon.
 

Forbedringsarbeid i fokus

Nettverket arbeider med prosjekter innen energieffektivi-sering, trelasttørking, forbrenningsteknikk og andre områder innenfor energibruk og energidistribusjon på medlems-bedriftene. Arbeidet i nettverket er en kombinasjon av egenanalyser ved bedriftene, forsknings- og utrednings-prosjekter, og vitenformidling gjennom møter, nyhetsbrev, og rapporter/artikler.
 

Internasjonalt anerkjent

Resultater fra Energi og Tørkeklubbens arbeid er ved flere anledninger lagt frem i internasjonale sammenhang som COST og the European Drying Group. Energi og Tørkeklubben har f.eks. vært bidragsyter i det 3-årige Europeiske energisparingsprosjektet Ecoinflow (Energy Control by Information Flow), som ble ferdigstilt i 2015.

Arbeidsmåten til industrinettverket har vakt internasjonal anerkjennelse og har blitt tatt frem som et eksempel til etterfølgelse i flere europeiske land.

Medlemsfordeler

De viktigste fordelene med medlemskapet er kunnskapsspredning og fellesskap. Dette oppnås ved å arrangere workshops innen nettverkets områder. Medlemmene får også nyhetsbrev med oppfølginger mellom de fysiske møtene.

Årsmøte 2017, Moelven Trysil (Foto: Karl Jørgen Gurandsrud,)

Norsk Treteknisk Institutt

Forskningsveien 3B, 0373 Oslo

98 85 33 33

firmapost@treteknisk.no