top of page
Organisasjon

Energi og Tørkeklubben har et styre som består av representanter fra industrien, og et sekretariat som drives av Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk). Nettverket er åpent for alle ansatte i medlemsbedriftene ved Treteknisk.

Styre

Styret består av følgende personer:

Sekretariat

Sekretariatet på Treteknisk består av følgende personer:

Foto: Karl Jørgen Gurandsrud, årsmøtet 2017, Moelven Trysil

bottom of page