Organisasjon

Energi og Tørkeklubben har et styre som består av representanter fra industrien, og et sekretariat som drives av Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk). Nettverket er åpent for alle ansatte i medlemsbedriftene ved Treteknisk.

Styre

Styret består av følgende personer:

Sekretariat

Sekretariatet på Treteknisk består av følgende personer:

Foto: Karl Jørgen Gurandsrud, årsmøtet 2017, Moelven Trysil