Trebransjens kompetansepartner innen tørking, varmeproduksjon og energieffektivisering

​Energi og Tørkeklubben er et norsk industrinettverk som har eksistert siden 1980. Nettverket dekker over 75 % av landets trelast-produksjon.

 

Energi og Tørkeklubben arbeider med energibruk og energidistribusjon innen trebransjen. Nettverket driver og deltar i FoU-prosjekter innen trelasttørking, forbrenningsteknikk, energieffektivi-sering og energiledelse.


Arbeidsmåten til industrinettverket har vakt internasjonal anerkjennelse og har blitt tatt frem som et eksempel til etterfølgelse i flere europeiske land.

Årsmøte 2018, Mjøstårnet. (Foto: Knut Amund Skatvedt, Treteknisk)

Årsmøte 2020 (2–3. mars)

Årsmøtet i 2020 omfattet omvisning på Bergene Holm AS, Avd. Nidarå og Avd. Larvik. Årets tørkeleverandør var Valutec. Høydepunkter i programmet listes nedenfor.​

Omvisning på Bergene Holm, Avd. Larvik

1.

Omvisning på Bergene Holm, Avd. Nidarå

3.

Resultater fra felles måleøvelse på trefuktighet

5.

Presentasjon av Valutec AB

2.

Presentasjon av Norsk Energi AS

4.

Resultater fra måling av fuktighet i bark

6.

Norsk Treteknisk Institutt

Forskningsveien 3B, 0373 Oslo

98 85 33 33

firmapost@treteknisk.no