Energi og Tørkeklubben – Trebransjens foretrukne kompetansepartner innen tørking, varmeproduksjon og energi-effektivisering

​Energi og Tørkeklubben er et norsk industrinettverk som har eksistert siden begynnelsen av 80-tallet. Nettverket dekker 75 % av landets trelast-produksjon.


Nettverket arbeider med energibruk og energi-distribusjon innen trebransjen. Mer detaljert driver og deltar nettverket i FoU-prosjekter innen trelast-tørking, forbrenningsteknikk, energieffektivisering og energiledelse.

Arbeidsmåten til industrinettverket har vakt inter-nasjonal anerkjennelse og har blitt tatt frem som et eksempel til etterfølgelse i flere europeiske land.

Årsmøte 2018, Mjøstårnet. (Foto: Knut Amund Skatvedt, Treteknisk)

Årsmøte 2019 (20–21. mars)

Årsmøtet i 2019 ble avholdt på GB Gran Tre AS og Lygnasæter Hotell. Valutec var årets tørkeleverandør. Høydepunkter i programmet listes nedenfor.

Omvisning på GB Gran Tre AS

1.

Røntgenmåling av biprodukter

3.

Tørking av impregnert virke

5.

Presentasjon av Valutec AB

2.

Innføring av nytt styringssystem på Kjeldstad Trelast AS

4.

Måling av fuktighet og styring av tørkeforløpet, Sågteknik i Södermanland AB

6.

Norsk Treteknisk Institutt

Forskningsveien 3B, 0373 Oslo

98 85 33 33

firmapost@treteknisk.no